Styret

Roger Berge

daglig leder

Er daglig leder og sitter for det meste på kontoret med fordeling av arbeid og økonomi. Har jobbet i Fubi siden oppstarten.

Per Edmund Haugland

teknisk sjef

Spesialkompetanse innen fiber og dokumentasjon. Jobber både ute i feltet og på kontoret. Har jobbet i Fubi siden oppstarten.

Skjalg Inge Berge

innkjøpssjef

Jobber med drift og leveranser, samt har ansvar for bilparken. Har jobbet i Fubi siden oppstarten.

Ove Gunnarsjå

teletekniker

Har bred, allsidig erfaring fra telebransjen fra siden slutten av 70-tallet. Jobber for det meste med drift og leveranse. Har jobbet i Fubi siden oppstarten.